HÅNDVÆRK
 
  NATUREHOMES - Exclusive, handcrafted canadian loghomes
Forskellen på håndbyggede
og maskinbyggede Bjælkehuse
Vælger du et bjælkehus fra Naturehomes og Nicola Logworks er du garanteret håndværk fra nogle af verdens bedste bjælkehusbyggere.
Bjælkehuse leveret af Naturehomes har ingen hule eller dobbelte ydervægge. Bjælkerne er så tykke, at de i sig selv opfylder bygningsreglementets krav til isolering!
(Regn med, at maskinbyggede helårshuse med gennemsnitlige vægtykkelser på under 30 - 32 cm ikke opfylder bygningsreglementets mindstekrav til varmeisolering uden indvendige isoleringsvægge med mineraluld)

International Logbuilders´Association skelner i deres medlemsoversigt imellem producenter af Handcrafted Log homes (Håndbyggede-)
og Machined / Milled Log Homes (Maskinfremstillede-) bjælkehuse.
Forskellen imellem disse består i behandlingen af de rå træstammer.

Se nærmere om forskellene nedenfor:
Naturehomes Rundtømmer sammenlignet med gængse, maskinfremstillede bjælker på det danske marked.
Top

Kun håndbygget fra Naturehomes:
FIRSKÅRENT (t.h.): Stammerne skæres eller håndhugges (som billede) op i firkantede snit. Bjælkerne varierer i højdeprofilet.

RUNDTØMMER (nedenfor): Stammerne er afbarkede således, at det faste træ under barken netop er synligt. Stammen bevarer sin naturlige form med varierende tykkelse
fra top til bund. Eventuelle buler, fremspring og knaster er synlige.

Gennemsnitlig bjælkediameter i væggene er 35 - 38 cm - og op til En halv meter.

Firskårent, håndhugget
(Klik for stort billede)
Bjælken på billedet måler 38 cm i diameter
Rundtømmer, håndforarbejdet
(Klik for stort billede)
(Sammenlign skalaforholdet med de maskinbearbejdede bjælker nedenfor)
Top


Maskinbygget:
Maskinbearbejdet rundtømmer: Ved vægtykkelser under 30 - 32 centimeter kan det blive nødvendigt at opføre en indvendig isoleringsvæg Stammerne køres igennem en savmølle der fjerner barken og fræser bjælken ud - og samtidig får de et ensartet tværsnit fra ende til anden. Der er således ingen forskel på bjælketykkelser i det færdige hus.
Maskinbearbejdet firskårent tømmer: Væggen er for tynd til at opfylde bygningsreglementets mindstekrav til varmeisolering: Det er nødvendigt at opføre en indvendig isoleringsvæg. Stammerne skæres maskinelt op i ensartede, firkantede snit, eller med ovale sider og forsynes med fer og not, således at de kan stables oven på hinanden.
Der er ingen forskel på bjælketykkelser i det færdige hus.
Top

Nicola Logworks laver kun håndbyggede huse
Hvis du ønsker et håndbygget bjælkehus bør du nøje undersøge hvorledes bjælkerne er behandlede.

Naturligvis er der tale om "håndværk" når en producent lader bjælkerne i et maskinfremstillet rundtømmerhus afkorte med motorsav.

Men med et håndbygget bjælkehus er der bare tale om mere håndværk for pengene, idet en hel række af processer er udført med håndkraft.

Ønsker du et bjælkehus med et naturligt look skal du forlange håndbehandlet tømmer.


Følgende processer er håndværk hos os:

Afbarkning: Foregår med barkspade og barkkniv ved håndkraft

Scribing: At udmåle og tilpasse de naturlige konturer i bjælkerne til hver andre. Det overskydende træ bortskæres med motorsav

Lateral groove: Udskæring af langsgående kærv på undersiden af bjælker

Notching: Udmåling med scriber og udskæring af hjørnesamlinger med motorsav.

Slibning og pudsning: Alle bjælker slibes og pudses med elektriske håndslibere

- Med meget mere...

Top

Naturehomes - Tlf. (+45) 5581 2628 - Mobil: (+45) 2946 1506
Email: Naturehomes