BYGGETEKNIK
 
 NATUREHOMES - Exclusive, handcrafted canadian loghomes

Bjælkehuse leveret af Naturehomes har ingen hule eller dobbelte ydervægge. Bjælkerne er så tykke, at de i sig selv opfylder bygningsreglementets krav til isolering.

Naturehomes udfører energirammeberegning til myndighederne.

Nicola Logworks har udviklet en rig variation af teknikker ved opbygningen af bjælkehuse. Nogle af NL´s teknikker indgår nu i International Log Building Standards 2000 som er de vedtagne standarder for korrekt byggeteknisk udførelse af bjælkehuse.

NL´s huse overholder alle disse standarder.


Nicola Logworks benytter To særlige teknikker,
der sikrer et tæt og stabilt hus:
1. Overscribe:
 
Ved overscribe teknik efterlades et lidt større mellemrum imellem bjælkerne imens hjørnesamlingerne straks er helt tætte.

Ved den normale "Settling" (sætningsproces) sætter bjælkerne sig ved vægten af de overliggende bjælker og taget sig efter nogle år, og der opnås fuld kontakt også i bjælkernes langsgående leje.

Overscribe teknikken sikrer, at kun 25% af husets vægt ligger på de langsgående lejer imens de sidste 75% af vægten fordeles på hjørnerne. Hjørnerne forbliver stabile og sikrer derved husets stabilitet.

Ved almindelig scribe teknik vil vægtfordelingen snarere ligge på kun 25% til hjørnerne og hele 50% på det langsgående leje. Huset bliver derved "løst" i samlingerne, og der opstår utætheder og angrebspunkter for vind og vand.

Der skæres med motorsav en grube i den overliggende bjælkes længderetning, den såkaldte Lateral Groove. Langs med denne udfræses en not på hver side, hvori der lægges fugebånd for vindtæt samling af bjælkerne.
Scribe-fit / oversscribe er en af Nicola Logworks foretrukne metoder, der benyttes til opbygning af den velkendte bjælkehus struktur, hvor tømmerstokkene ligger oven på hinanden.

John Boys med Scriber

John Boys demonstrerer en Scriber

Konturen af den underliggende bjælkes overside aftegnes med en Scriber på den overliggende bjælkes underside. Til scribe-fit arbejder anvendes en scriber, der ligner en passer, men snarere kan opfattes som et "andenæb".

For at forebygge svind-revnedannelse i bjælkernes længderetning udskæres en langsgående kærv på oversiden af hver bjælke.
2. Gaskets:
Gasket betyder fugetætning. Imellem hver eneste bjælke monteres ekspanderende fugebånd i To særligt udfræsede riller i bjælkernes leje. Derved sikres 100% tæthed mod indtrængning af vand og vind. Der isoleres endvidere med fåreuld.

Opstilling til Overscribing hos Nicola Logworks, BC, Ca. Overscribing - Det kræver øvelse at føre scriberen
Opstilling til scribe af Piece-en-piece Scribing
Top

Den norske teknik
Nicola Logworks benytter en modificeret skandinavisk (norsk) teknik til deres log homes. Teknikken er blevet videreudviklet i Canada og er i dag yderst avanceret

Den oprindelige norske teknik:

I krydsningspunktet imellem to tømmerstokke er laftet. Det er delt i to dele, laftehovedet og laftehugget.
På undersiden af tømmerstokken i en laftevæg er der en langsgående grube. Denne kaldes medfaret. mellemrummet mellem stokkene blev tidligere fyldt med mos.

En stokkegang rundt om huset - 4 stokke i firkant - blev kaldt et omfar. Højden på et laftehus omtales ofte i hvor mange omfar det er.

Laftehus i østnorge nær Elverum

Hjørnesamlinger
Nedenstående illustrerer et lille udvalg af de teknikker, Nicola Logworks bruger ved sammenskæring af hjørner og bjælker.
Top

Scribed notches Chinked Dove Tail
Scribed notches er udført ved hjælp af en scriber. Først tildannes den såkaldte Saddle ("Sadel"). Den næste log lægges ovenpå og konturerne af sadlen indtegnes i bunden. Den såkaldte notch skæres ud, og bjælkerne passer nu sammen. Chink kan oversættes som smal sprække el. åbning. Ordet henviser til mellemrummet i de langsgående samlinger mellem bjælkerne. Samlingerne forsegles med fåreuld, fugebånd og special-fugemasse. Dove Tail kan bedst forklares som Svalehaler, som er udformningen af selve hjørnesamlingerne. Square Cut - Bjælkerne er udhuggede i rektangulær form.
Væggene er her Chinked.
Scribed Notches Chinked væg
Skønheden ved Chinked strukturer overses ofte til fordel for de teknisk avancerede Scribe-fit bygninger. Imidlertid giver Chinked stukturer en stor fleksibilitet i design og en stor visuel varietet.
Tætte hjørnesamlinger og dübler opretholder strukturen i bygningen, og de åbne vandrette samlinger lukkes med fugebånd og fåreuld.
Der efterfyldes med en moderne syntetisk og fleksibel mørtel, der kan udvide og sammentrække sig med træets bevægelser under de skiftende årstiders fugtighed. Chinked bygninger kan opføres i både rundt og rektangulært tømmer, med saddle-notch samling eller Dovetails (svalehaler). Svalehaler er særligt smukke til denne type bygninger.
Top

Timberframe
Timberframe samling Timberframe er den klassiske teknik, der kendes fra danske bindingsværkshuse.
Nicola Logworks har udviklet denne teknik til perfektion - omend med meget kraftigt tømmer!Piece-en-piece Se Naturehomes første Piece-en-piece hus i Danmark (rejst i novemebr 2006).
Se et 400 kvadratmeter Piece-en-piece hus fra Nicola Logworks.
Piece-en-piece
Piece-en-piece er fransk og betyder stykke på stykke. I Danmark har man fundet rester af de såkaldte Bulhuse mens man i både Sverige og Norge kan se velbevarede eksempler herpå. I Norge kaldes teknikken for Stav.

Byggestilen var udbredt i egne, hvor langt tømmer ikke var så almindeligt. Korte indfyldningsspaneler gjorde det muligt at håndtere materialerne uden de tekniske løftesystemer, vi benytter i dag. Den strukturelle integritet i en piece-en piece bygning ligger i bindingsværksrammen. Indfyldningsmaterialet består af vandrette bjælkepaneler, som kan Scribes eller Chinkes og være runde eller rektangulære.
Top

Post and Beam
Bjælkediameter: 18-24 US Tommer (45-60 centimeter)
Post betyder stolpe - et lodret konstruktionselement, mens Beam betyder bjælke - et vandret konstruktionselement.
Tekniken er en kombination af klassisk bjælkebygningsteknik og bindingsværksteknik.
Nicola Logworks er glade for at bygge post and Beam. Tekniken giver stor fleksibilitet i design og kan også tilpasses mange forskellige byggebudgetter.

Post and Beam kan opføres som hybridkonstruktion, hvor basis udgøres af traditionelt bjælkehus- arbejde med Post and Beam oven på. Post and Beam kræver færre bjælker men udstråler stadigvæk styrke som et traditionelt Log home.
Stolperne gøres flade på siderne og mellem- rummene udfyldes med enten lette ydervægskonstruktioner af træskelet eller Piece-en-piece, mens tømmeret på både ind- og udvendig side bevarer sin naturlige form.

Post and beam kan udfyldes med f.eks. teglmur, Natursten, fer og not bjælkepaneler, eller Cedertræs bræddebeklædning.

Skillevægge
Indvendige skillevægge kan (ud over fuldtømmer) også være lette vægge i gips, Teglmur, Kampesten eller porebeton ("gasbeton").
Top

Naturehomes - Tlf. (+45) 5581 2628 - Mobil: (+45) 2946 1506
Email: Naturehomes