SKADER PÅ BJÆLKEHUSE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skader på bjælkehuse samt Byggefejl

Naturehomes udfører tilstandsregistrering (ikke at forveksle med tilstandsrapport) af bjælkehuse fra kælder til kvist med særlig vægt på bjælkehuskonstruktionerne. Vi kommer overalt i Danmark, i SydSverige og i Slesvig-Holsten.

Vi har såvel private kunder som forsikringsselskaber.

Desværre er også mange nyopførte bjælkehuse behæftede med alvorlige konstruktionsfejl. Nogle af vore kunder har med rapporten i hånd efterfølgende kunnet gøre krav på kompensation fra den udførende entreprenør.

Omfattende rådskade i bjælkehus fra `30erne. Skaderne skyldes svigt i indækninger ved tag samt fejlagtig behandling af tømmeret med diffusionstætte asfaltprodukter

Bjælkehus tilstandsregistrering

Vi udfærdiger en udførlig rapport over tilstanden på dit hus og vurderer omfanget af de reparationer, der eventuelt skal udføres. Rapporten underbygges af fugtighedsmålinger, skitser og digitale fotos.
Der er ikke tale om en egentlig tilstandsrapport, idet denne hører under huseftersynsordningen: I stedet får du en ekspert vurdering af bjælkekonstruktionerne. Vi er ofte ude for, at bygningssagkyndige ikke har den fornødne specialviden og derfor henviser til os.
Naturehomes trækker på sagkundskab fra nogle af verdens mest erfarne bjælkehusbyggere i Canada. Canadierne har videreudviklet og forfinet de traditionelle skandinaviske byggeteknikker, og kan derfor anvise avancerede løsninger.

Vi samarbejder med de bedste Bjælkehusbyggere i Danmark, der kan udføre reparationerne korrekt.

Ombygning af og tilbygning til bjælkehuse

Vægge i bjælkehuse er i stadig bevægelse - påvirket af temperatur og luftfugtighed.

Bjælkerne "sætter" sig i løbet af de første år efter opførelsen, idet væggene synker - helt op til 6% ( 6 cm pr. meter).
Selv efter, at huset har sat sig, er væggene i stadig bevægelse.

Ved ombygning skal du altid tage sagkundskaben med på råd.

Ukyndiges indgreb i bjælkehuskonstruktioner kan medføre alvorlige sætningsskader på huset. Hultagning i vægge skal udføres af en professionel bjælkehusbygger.

Naturehomes projekterer og tegner både din ombygning og din nye tilbygning. Vi samarbejder med de bedste Bjælkehusbyggere i Danmark, der kan udføre arbejdet korrekt.

Efterisolering af bjælkehuse

Efterisolering af bjælkehusvægge kan være direkte skadelig, hvis den ikke udføres korrekt. Der kan opstå både råd-skader i bjælkerne og sætningsskader i isoleringsvæggene.
Naturehomes rådgiver om korrekt udførelse og udfører tegninger hertil.

Vedligeholdelse af bjælkehuse

Du kan få rådgivning om vedligeholdelse af dit hus - skræddersyet til den tilstand huset er i, og tilpasset de løsninger, der eksisterer.
  Gå til top

Naturehomes - Tlf. (+45) 55 81 26 28 - Mobil: (+45) 29 46 15 06
Email: Naturehomes